top of page

Sümboolika

GAIDI TÕOTUSMÄRK

Gaidide sümboliks on kolmeharuline ristikheinaleht. Kolm lehte sümboliseerivad kolmeosalist gaidi tõotust ning tähendavad vasakult vaadates isamaad, oma jumalat ja gaidiseadusi. Nool ristikheinalehel näitab gaidile kompassinõelana õiget suunda. Tähed külgmistel ristikheinalehtedel tähistavad gaidide rõõmsaid silmi. Tekst „Ole valmis” on gaidide juhtlause, lint märgi all sümboliseerib gaidi naeratavat suud. Roheline värv sümboliseerib loodust ja valge lint lootust.

GAIDI VORM

Gaidid kannavad ühtset vormi. See loob ühtekuuluvustunde oma rühmas ja gaidlikus liikumises nii riigi- kui rahvusvahelisel tasandil. Igal märgil ja värvil on seal oma tähendus, iga väiksemgi embleem sümboliseerib kindlat mõtet, taset või tegu. Vormiriietuse abil eristuvad gaidid teistest ühiskondlikest gruppidest igal nimetatud tasandil – koolis, oma linnas või vallas, oma kultuurikeskkonnas ja riigis, samuti rahvusvahelises suhtlemises. Vormiriietus kannab endas ka gaidluse ja skautlusega seotud inimestele teadaolevat salakeelt. Gaidivorm on nagu peegel, mis annab ausa ülevaate tema kandja gaidiks olemise ajaloost. Edutamise märgid annavad teavet noore edasijõudmisest, kuuluvusmärgid ja kaelarätiku värvid inforneerivad tema elukohast ja tegevusest. Igal sümbolil vormipluusil on oma tähendus, mida ühiselt luuakse ning mille poole püüeldakse. Gaidivorm on nagu raamat, mida oskab lugeda iga gaid. 

VORMIPÄEV


Eesti Gaidide Liit tähistab kaks korda aastas gaidlikku tähtpäeva - vormipäeva. Nendel päeval kannavad gaidid oma igapäevaste tegevuste juures (koolis, tööl, huviringides vm) gaidivormi. Vormipäeva tähistatakse 20. septembril 21. märtsil. 21. märtsil 1920. aastal loodi Tallinna Gaidide Malev, mis oli esimene registreeritud iseseisev gaidiüksus Eestis. 20. septembril 1890 sündis hilisem gaider Eleonore Hünerson, kes oli Eesti Gaidide Maleva peavanem ning tegutses aktiivselt gaidluses enne teist maailmasõda.

KAIRE ON TRANSA123.png
see asi kairele.png
ahoi kapten123.png
bottom of page