top of page

Dokumendid

Eesti Gaidide Liidu missioon on kasvatada Eesti ühiskonnale gaidlike põhimõtete ja meetodi abil ennastjuhtivaid ja teisi toetavaid aktiivseid kodanikke, kes on välja arendanud oma täieliku potentsiaali. EGL tegutseb noorte ja ühiskonna vajadustele vastavalt.
EGL järgib oma tegevuse planeerimisel ja elluviimisel

EGL ja ESÜ Sihtasutuse taotlus ja selle lisad

Heade Mõtete Fondi taotlus

Kuluaruande blankett

Tunnustamisettepaneku blankett

Statuut

Suvelaagri terviseankeet

bottom of page