top of page

Struktuur

EESTI GAIDIDE LIIDU LIIKMESKOND

Eesti Gaidide Liidu liikmeskond jaguneb vanusegruppideks:

  • õrnakesed/ tatsajad kuni 6-aastased

  • hellakesed/ hundukesed 7-11 aasta vanused

  • gaidid 12-15 aasta vanused

  • vanemgaidid 16-26 aasta vanused

  • juhid ja toetajaliikmed


Gaidijuhid on vähemalt 15-aastased Eesti Gaidide Liidu liikmed, kes tegutsevad aktiivselt noorte õppeprogrammi läbiviimisel või on tegevad lipkonna, piirkondliku maleva või Eesti Gaidide Liidu juhatuses. Eesti Gaidide Liidu toetajaliikmed on täiskasvanud, kes ei pruugi aktiivselt gaidlusega tegeleda, aga võtavad valikuliselt osa organisatsiooni üritustest või aitavad kaasa mõnele tegevusele.
Gaiderkogu liikmed on nooremgaiderid ja gaiderid. Gaiderkogul on nõuandev funktsioon Eesti Gaidide Liidu tegevuse kavandamisel organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
Noortekogu liikmed on vanemgaidid. Noortekogul on nõuandev funktsioon Eesti Gaidide Liidu tegevuse kavandamisel.


 

 

EESTI GAIDIDE LIIDU ÜLESEHITUS

 

Eesti Gaidide Liidu kõige väiksem üksus on salk, millesse on koondunud ühe piirkonna samasse vanusegruppi kuuluvad noored. Igas salgas on 5-8 liiget. 
Kui ühes kohas tegutseb vähemalt kaks salka, moodustatakse rühm.
Lipkond koosneb vähemalt kahe, veel parem kui kõigi kolme vanusegrupi liikmetest. Parimaks lipkonna suuruseks on 16-32 liiget.
Kohalik gaidide malev koosneb vähemalt kahest gaidirühmast või lipkonnast.
Kõik piirkondlikud gaidiüksused - salgad, rühmad, lipkonnad ja malevad ning üksikgaidid moodustavad üle-eestilise gaidide organisatsiooni – Eesti Gaidide Liidu. Igal gaidiüksusel on oma sümboolika ja traditsioonid, üksust juhib juht.

 

​GAIDIJUHID TAGAVAD TURVALISUSE

Gaidijuhid tegutsevad vabatahtlikena ning on saanud selleks gaidide maailmaorganisatsiooni poolt akrediteeritud koolitusskeemi kohase väljaõppe. Gaidide jaoks on väga tähtis tagada lapsele turvaline keskkond, milles tal on võimalik mitmekülgselt areneda. 
Eesti Gaidide Liidu juhatus kontrollib oma juhtide tausta. Seda saab teha ka iga lapsevanem karistusregistri kaudu, kuna neil on oma lapsega seotud õigustatud huvi. Päringu saab teha aadressil http://www.rik.ee/et/karistusregister. ​​

bottom of page