top of page

Katuseorganisatsioonid

WAGGGS

​Gaidide Maailmaliit World Association of

Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) on

katusorganisatsioon, mis ühendab kõiki

gaidlikel põhimõtetel tegutsevaid

organisatsioone maailmas. WAGGGS

loodi 1928. aastal V maailmakonverentsil Ungaris. Esimene peagaid oli Olave Baden-Powell.
WAGGGS jaguneb viieks regiooniks: Euroopa, Aafrika, Aasia ja Okeaania, Araabia ning Lõuna- ja Põhja-Ameerika. Igast riigist saab WAGGGSi kuuluda üks organisatsioon või föderatsioon, mis ühendab selles riigis erinevaid gaidlikke organisatsioone. WAGGGSi kolm ametlikku suhtluskeelt on inglise, prantsuse ja hispaania keel.
​WAGGGSi tugevus seisneb 10 miljonis noores ning mõjus, mis neil noortel on oma sõprade ja pere hulgas ning laiemas kogukonnas. Gaidluse eesmärk on arendada noorte oskusi, teadmisi ja eneseusku, et muutused parema ühiskonna saavutamiseks algavad neist enestest.


Missioon:
Võimaldada tüdrukutel ja noortel naistel arendada välja kogu oma potentsiaal saada vastutustundlikeks maailmakodanikeks.


Visioon:
Tüdrukud ja noored naised on väärtustatud ning tegutsevad maailma paremaks muutmise nimel.
Kolm strateegilist eesmärki:

  1. Juhtimisoskuste arendamine – võimekuse suurendamine

  2. Tugevad ja kasvavad liikmesorganisatsioonid – liikumise elavdamine

  3. Tüdrukute ja noorte naiste hääl – parema maailma ehitamine


Lisainfo:
WAGGGSi kodulehekülg
WAGGGSi Euroopa regiooni kodulehekülg

 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)

on katusorganisatsioon, mis

ühendab 130 Eestis tegutsevat

noorteühendust ja osaluskogu.

ENL usub, et iga tee saab alguse

unistusest. Meie unistame tugevatest ja teovõimelistest noorteühendustest. Näeme palju tegusaid noori, kes mõjutavad ja muudavad ühiskonda paremuse suunas. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

VISIOON:

„Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.”

MISSIOON:
„Toetame ühiskonda, kus iga Eesti noor saab tegutseda kvaliteetsetes noorteühendustes.“

EESMÄRGID:


Noorteühenduste eestkoste ja noorte aktiivne osalus ühiskonnas.
ENLi peamised eesmärgid on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.
ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte, ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna probleemidega Eestis. Liikmeskonda arendavad suurkoolitused  Kevadseminar,  Suvekool,  Sügisseminar  ning  Talveakadeemia. 
ENL tunnustab oma liikmete häid ettevõtmisi Parima Noorteprojekti auhinnaga ning valib iga-aastaselt ka Kõige Nooremat, Aasta Tegijat, noortesõbralikemat väljaannet ja ajakirjanikku, et tunnustada nii ENLi kui ka noortevaldkonda oluliselt panustanud inimesi ja organisatsioone.
ENL räägib aktiivselt kaasa noori ja noorteorganisatsioone puudutava seadusandluse kujundamisel, seisab noorteorganisatsioonide suurema ja läbipaistvama rahastamise eest ning arendab liikmesorganisatsioone erinevate koolitusprogrammide läbiviimisega. ENL on ka 
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige ja Eesti Koostöö Kogu hartaosaline.

ENL – rahvusvahelisel areenil aktiivne ja osavõtlik
2004. aastast alates on ENL 
Euroopa Noortefoorumi liige ning osaleb aktiivselt Euroopa tasandil noori puudutavate otsuste mõjutamises. Aastast 2013 on ENLi endine juhatuse liige valitud ka Euroopa Noortefoorumi juhatusse. Aastast 2017 kutsus kokku ENL rahvusvaheliste suhete töögrupi ning algatas ÜRO noortedelegaadi programmi Eestis.

Lisainfo: 

ENL koduleht

 

WAGGGS_official_logo_BLUE_ENG_edited.jpg

ENL

nimetu_1.png
bottom of page