top of page

Laose Laagriala KÜSK

Projekti eesmärk

Noorteorganisatsioon Eesti Gaidide Liit on taganud endale lisatuluallikad, pakkudes teenuseid väljapoole organisatsiooni, et tagada laagriala ja organisatsiooni kestlik areng.

Lühikokkuvõte

Arenguhüppe saavutamiseks pakub Eesti Gaidide Liit Laose laagrialal erinevatele sihtgruppidele aastaringset majutus- ja koolituskohta looduses ning kohapealseid koolituspakette lähtudes laagriala arendamise äriplaanist. Koolitused viiakse läbi gaidide poolt koostöös partneritega või pakume laagriala koolitajatele oma ürituse läbiviimiseks. Koolituspaketid keskenduvad erinevatele teemadele, ühendades gaidlikku lähenemist, väärtuseid ja oskusi: säästlik mõtteviis looduses, metsas ellujäämise oskused ning oma loovuse ja potentsiaali arendamine.


Tööampsudena pakume liikmetele valvetöötaja tasustatud kohta ja projekti käigus soetame teenuste läbiviimiseks vajaliku vara arendades seeläbi laagriala. Kasulikke oskusi edasi andvate teenuste ja võimaluste pakkumise kaudu (s.h. infopäevad haridus- ja kultuuritöötajatele) saab Laose laagriala gaidluse mõtteviisi tutvustavaks jätkusuutlikuks paigaks, kuhu tahetakse alati tagasi tulla. Müügitulu, mis teenuste pakkumise kaudu saadakse, läheb Laose laagriala arendustegevustesse, et seal tulevikus veelgi paremate tingimustega noortele oskuskoolitusi ja laagreid pakkuda.

LOE LÄHEMALT SIIT!

kysk logo ee.jpg
bottom of page