Kui oled Elava Raamatu lugeja, siis...

 • Raamatuid saavad laenutada ainult registreeritud lugejad, kes tunnustavad Elava Raamatukogu reegleid, mida kinnitatakse Lugejakaardi täitmisega.

 • Korraga saab laenutada ainult ühe Raamatu.

 • Raamatut ette ei saa broneerida.

 • Raamatut saab laenutada kuni 20 minutiks ning seejärel tuleb Raamat tagastada Elavasse Raamatukokku. Lugejad võivad pikendada lugemist Raamatukoguhoidja juures kuni kaks korda.

Kui oled Raamatukoguhoidja, siis...

 • Tutvu kataloogis olevate Elavate Raamatute sisu ja nende kohta käivate huvitavate faktidega enne Elava Raamatukogu avamist ning aita lugejatel aru saada kontseptsioonist, leida sobiv Raamat ning aru saada reeglitest.

 • Jälgi täpselt Elava Raamatukogu reegleid ning nõua seda ka Raamatutelt ja lugejatelt.

 • Registreeri kõik laenutused – nii välja laenutamised kui tagasi toomised.

 • Pane paika tööplaan koos teiste raamatukoguhoidjatega.

 • Tee tihedalt koostööd teiste raamatukoguhoidjatega.

Kui oled Elav Raamat, siis...

 • Valmista end Elava Raamatu rolliks ette. See ei ole mäng: sa pead ise uskuma sellesse Raamatusse, mida esindad.

 • Elava Raamatuna kanna eristavat Elava Raamatu vesti, mis näitab Sinu rollis olemist.

 • Võid eelnevalt kontrollida fakte või infot, nt statistikat või uuringute tulemusi juhuks, kui mõni teadlikum lugeja neid Sulle välja käib.

 • Kui Sind Raamatuna laenutatakse, leidke koos lugejaga mugav koht rääkimiseks.

Pages