Olen see, kes olen

„Olen see, kes olen!“ on rahvusvaheline noorte enesehinnangu teemaline programm 7-14-aastastele, mida korraldab WAGGGS koostöös Dove’iga. Projekt aitab mitteformaalse õppe meetodite kaudu tõsta noorte enesekindlust ning julgustab neid oma kehas end hästi tundma. WAGGGSi kodulehelt on võimalik üksuste juhtidel alla laadida selged ning detailsed inglisekeelsed juhendid, kuidas antud programmi meetodeid oma koondustel kasutada. Read more about Olen see, kes olen

Käimas on WAGGGSi maailmakonverents

35.maailmakonverentsi teemaks on Imagine more: Contact. Grow. Impact.
Sama koondnimetust kannab liikmeskonna strateegia aastani 2020.
Eesti Gaidide Liitu esindavad välissekretär Piret Puust ning gaider Lianne Teder.
Kokkuvõtet konverentsist saab peagi lugeda gaidide veebilehelt. Detailsema ülevaate konverentsi materjalidest inglise keeles saab WAGGGSi veebilehelt: WWW.WAGGGS.org.
Eesti gaidide osalemist toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning WAGGGS. Read more about Käimas on WAGGGSi maailmakonverents

Pages