top of page

Ühenduste Arhiivid

Paljud kodanikuühendused on tegevad 1990ndate aastate algusest ning selle aja jooksul on kogunenud palju informatsiooni ning dokumente, mis paraku ei ole süstematiseeritud ega arhiveeritud.


Projekti eesmärk on suurendada Eesti Gaidide Liidu näitel ühenduste võimekust dokumentide haldamisel, materjalide arhiveerimisel, luues sellega paremad võimalused järjepidevuse arvestamiseks juhtimisotsuste tegemisel ning tagades organisatsioonide ajaloolise ja kultuurilise väärtusega materjalide säilivuse ja kättesaadavuse.


Projekti tulemusena on valminud Eesti Gaidide Liidul vajalikud korrad, dokumentide loetelu ning digitaliseeritud, kogutud, korrastatud ja koondatud ajaloolise ja kultuurilise väärtusega materjalid. Need on avalikult kättesaadavad ning Eesti Gaidide Liit on tutvustanud paljudele teistele kodanikuühendustele arhiveerimise protsessi ühendustes, mille tulemusena loodetavasti ka teised ühendused on saanud tõuke oma materjalide korrastamiseks.
Projekti ei ole ametlikke partnereid kaasatud. Tegevuses lähtutakse Rahvusarhiivi juhistest ning vajadusel küsitakse nõu nende avalike teenuste raames. Teavitamisel kasutatakse mittetulundusühenduste tegevusi koordineerivate organisatsioonide abi.
Projekti viib ellu gaiderkogu.

Projektimeeskonnaga saab ühendust aadressil  arhiiv@gaidid.ee. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

EEA-Grants-logo_full_page_full_page.jpg
logo.png
bottom of page