top of page

"Olen see, kes olen" tegevusmäng

Eesti Gaidide Liit soovib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kinkida noortele arendava tegevusmängu. Peame oluliseks, et Eestis kasvaksid enesekindlad, ambitsioonikad ja vaimselt terved noored, kes tulevikus meie riiki edasi viiks. Tegevusmängu idee on seotud gaidide poolt varem läbiviidud koolitusprogrammiga “Olen see, kes olen”, mille põhieesmärk on tõsta noorte enesehinnangut, suunata neid iseennast tundma õppima ning iseennast väärtustama. “Olen see, kes olen” programm lükkab ümber ühiskonna poolt kujundatud iluideaali ning tõstab seeläbi noorte kehalist enesekindlust.
Mäng  on suunatud kahele erinevale sihtgrupile: lapsed vanuses 7-10 aastat ja noored vanuses 11-14 eluaastat. 
Kui tavaliselt on mängud meelelahutusliku või teadmistekontrolli suunitlusega, siis meie mäng on teadlikkuse tõstmise, eelarvamuste ümberlükkamise ja noorte tavapärase käitumis- ja mõtlemismustri muutmiseks. 
Antud projekt tehakse EV100 kingituste raames. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

0n2q20im-xum_orig.jpg
kysk-logo_1_orig.jpg
bottom of page