top of page

Kajaka Salga Programm

Juba 20 aasta jooksul on üle 70 Kajaka salga liikme kokku

enam kui 80 õppereisi raames lennanud Eestist üle ookeani

USA-sse Kajaka salga koolitusele, mida on kõik need aastad

korraldanud ja finantseerinud Eesti-Ameerika Hea Tahte

Selts (EABS). Seltsi esindab Priit Parming, kes ka alati proovib

isiklikult valimisprotsessi juures olla.  Osalejaid on neli,  igast

noorteorganisatsioonist (Eesti Skautide Ühing, Eesti Gaidide Liit,

Kodutütred, Noored Kotkad) tavaliselt üks liige. Programmi

korraldatakse üle aasta ja juba kahel korral on toimunud ka

nendel vahe-aastatel Kajaka salga õppeprojekt Eestis (Alu mõisas, Raplamaal).


USAs toimuval programmil on enamasti kaks osa, millest esimene sisaldab endas Välis-Eesti elu ja gaidluse-skautlusega tutvumist ning noortejuhile vajalike oskuste õppimist. Teine osa on rohkem praktiline, kus võetakse osa iga aasta toimuvast suvelaagrist Järvemetsa laagrialal New Jerseys. Seal on noortel võimalus olla all-laagri juhtide abi, seeläbi rakendades oma juhioskusi ja ka koolitusel õpitut. Lisaks õppeprogrammile on selle koolituse eesmärgiks ka arendada noorte silmaringi ja näidata kohaliku elu(ka USA), suurt eestimeelsust ning saada kontakte. 
Programmis osalemine on suurepärane retk, et näha teismoodi Eestit ja gaidlust ning tänu EABSi rahastusele on võimalus ka vähem kindlustatud noortel. 
Samuti on kajakaks saamine mitte ainult koolitusel osalemine, vaid läbi selle kuulutakse suurde perre, mida saab hoomata teatud aja tagant korraldatavatel kokkutulekutel.

kajakasalk.jpg
bottom of page