top of page

Gaidide Laagriala Arendamine

GAIDIDE LAAGRIALA ARENDAMINE

 

Eesti Gaidide Liit viib läbi Gaidide laagriala arendamise projekti Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022.aasta taotlusvooru (KÜSK) raames.

Projekti eesmärk on koostada äriplaan, mis käsitleb Eesti Gaidide Liidu laagrialal Laosel Rapla vallas pakutavaid konkreetseid teenuseid. Pikaajalisem eesmärk viib jätkusuutliku laagriala toimimiseni ja aitab kaasa gaidluse püsimajäämisele ja arendamisele.

Projekti raames soovime kaasata Raplamaa noorte-ja vabaühendusi, koole, vaba aja veetmist võimaldavaid asutusi ning kaardistada laagriala ümbruses olevaid majutust, koolitusi ja meelelahutustegevusi pakkuvaid kohti. 

Esimese osa projektist moodustab piirkonna kaardistamine konkurentide ja partnerite väljaselgitamiseks. Seejärel leiab aset projekti keskne kohtumine Avatud Ruumi Meetodil 10.-11.juuni Laose laagrialal. Kohtumisel kooruvad sihtrühmade ja klientide jaoks kõige olulisemad probleemid ning moodustuvad grupid, kes vastavalt sellele asuvad teenust disainima. Projekti lõppfaasis toimuvad gruppide kohtumised, teenuste selgitamine, äriplaani moodustamine ja finantsprognoosid, samuti analüüs ning aruandlus. Projekt peab olema lõpetatud augustis.

Projekti tulemusena valmib äriplaan, mis teeb gaidide laagrialast Laosel vajalikke teenuseid ja koolitusi pakkuva koha, suurendab gaidluse tuntust ja tagab heade rahastusvõimaluste leidmise.

Projekti tegevust haldab Ragne Kangro ja Maria Bulak. Nõuandvas rollis ja äriplaani hindajana on kaasatud arenguekspert Mervi Raudsaar. Tugi ja nõuanded Eesti Gaidide Liidu juhatuse poolt. Avatud Ruumi meetodil kohtumist viib läbi arenguekspert.

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK 4000 euro ulatuses.

kysk-logo_1_orig.jpg
bottom of page