top of page

Elav Raamatukogu

Eelarvamused – on see vaid sõnakõlks või tõepoolest pesitsevad meie peas tüüpilised kujutised? Näiteks ütled eestlane ning mõtled kinnise iseloomuga heledapäine ja sinisilmne inimene? 
Elav Raamatukogu on meetod, mis võimaldab inimestel seista vastakuti oma eelarvamustega – mitte ainult rääkida eelarvamustest, vaid silmast-silma kohtuda nendega. Elav Raamatukogu toimib samadel alustel kui tavalinegi raamatukogu – selles on raamatute kataloog, raamatukoguhoidjad, lugejakaart ning raamatud. Ainult et paberkandjatel või digitaalsete trükiste asemel saad teatud ajaks laenutada rääkiva raamatu, inimese – Elava Raamatu.
Elavas Raamatukogus ei ole näitlejaid ega matkijaid, raamatud on tõelised – iga Elav Raamat räägib ettantud pealkirja all lugejaile oma isiklikust kogemusest. Seetõttu võivad raamatud jääda lugejaile anonüümseteks. Lugejatel aga lasub suur vastutus Elava Raamatu hea kasutamise eest ning samas seisukorras tagastamise ees, milles raamat laenutati.
Elava Raamatukogu meetod võeti Eestis esmakordselt kasutusele 2006. aastal Euroopa Nõukogu kampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed“ raames. Kampaania lõppedes 2007. aastaga asus Elavat Raamatukogu edasi kandma Eesti Gaidide Liit. Meetodit võivad kasutada kõik soovijad, eriti sobiv on see suurtel rahvakogunemistel. Nii oli Elav Raamatukogu esmakordselt avatud just Roskilde muusikafestivalil Taanis 2000. aastal, millest edasi levis meetod Põhjamaades ning leidis aina suuremat kasutust üle Euroopa ja maailma.


Kutsu Elav Raamatukogu oma üritusele! Täpsem info info@gaidid.ee

bottom of page